Barn i skiskolen

Barnskiskole

I Hafjell Skiskole vil vi gjøre alle barn til lysende stjerner på fjellet. Vårt ønske er å bidra til å gi dem en livslang relasjon til ski og snø, utfra alder og forutsetning, gjennom lek og fellesskap. 

 

For oss er trygghet og tillit basisen. Vi legger stor vekt på at barna skal føle tillit til oss. Terrenget og områdene vi er i blir valgt med største omsorg.

For de minste har vi vårt eget område som er inngjerdet og lagt til rette med rullebånd og pedagogiske figurer. Der finnes også et hus der vi kan gå inn og varme kalde hender og føtter og få noe å drikke. 

Ute på fjellet finnes uendelige muligheter til utvikling for alle aldre med forskjellige typer heis, hopp og spennende løyper i variert terreng. 

 

Gruppenes nivåer kan selvfølgelig se litt forskjellig ut fra uke til uke, utfra hvilke som er med. Etter første dagen med kurs ser vi over gruppene sånn at alle barn skal få mest mulig ut av kurset og dermed plasseres i riktig gruppe. 

 

Alle grupper i barn skiskolen møtes ved den respektive gruppens skilt ved skiskolens samlingsplass, rett nedenfor skiskolehuset ved KIDS Knerten.