fisker i mørket

Feriefisk fra fjellet

ØYER, Hva er vel bedre enn å finne et perfekt fjellvann langt fra byens mas og jag, kaste ut fiskestanga og sette seg tilbake og vente på napp?


Stillheten, spenningen, forventningen og adrenalinet når fisken biter - finnes det noen andre naturopplevelser som kan måle seg med det? Fiske passer for alle, store som små, nybegynnere og viderekommende. I Hafjell og området rundt er det et eldorado av fiskeopplevelser. Enten du er på jakt etter ørret, gjedde eller kun naturopplevelsen av å sitte ved et fiskevann - Hafjel er stedet. 

fiske

Fiske i Øyerfjellet

I Øyerfjellet er det vel 50 fiskevatn, samt over 100 km elver og bekker. De riktig store innsjøene finner du ikke i Øyerfjellet, derimot mange mellomstore fjellvatn og enda flere mindre tjønn, de fleste lett tilgjengelig.

Fiske med stang er tillatt i tiden 15. mai - 5. september. Etter 05.09 og til isen legger seg, er det kun tillatt med stangfiske på vatn og ikke nærmere inn- og utløpsbekker enn 50 meter. Stangfiske er åpent for alle, mot løsing av fiskekort. Fiske med garn, oter og reiv er forbeholdt innenbygdsboende i Øyer.
Barn/unge fisker gratis med stang til og med det året de fyller 18, og trenger ikke løse fiskekort. Alle andre må løse fiskekort før fisket starter.

Fiskekort

Det er åpnet for at utenbygdsboende kan fiske med garn og oter på Hornsjøen, Gåsesjøen og Tromstjønnet. Fiskekort kan kun kjøpes via Inatur. 

Ørretfiske

Utsalgssteder

Fiskekort kan kjøpes hos: 

 • Sport 1 Hafjell, Øyer

 • Rustadstuen Sport, Lillehammer

 • Sport 1 Strandtorget, Lillehammer

 • Åstbommen (så lenge den er betjent)

 • Inatur

 • Kiwi Tretten

 • Circle K Tretten

 • Coop Tretten

 • Fjellstyrekontoret, Tretten

 • Coop Øyer

 • Circle K Øyer
   

Fiskearter i Øyerfjellet

I de fleste tjønn, vatn og bekker/elver finner du ørret. Ørekyta finnes i mange av vatnene. Følgende lokaliteter byr i tillegg på andre fiskearter:

Goppollvatnet:
Her ble det satt ut sik i 1943. Siken har gode formeringsmuligheter på Goppollvatnet, og bestanden er etter hvert blitt overtallig. Fjellstyret har gående et prosjekt for å tynne ut sikbestanden.

Øysteinsvatnet:
Dette er eneste vatnet i Øyerfjellet hvor det - i tillegg til ørret - er røye.

Hornsjøen:
I tillegg til ørret er det på Hornsjøen en stor bestand av abbor. Fjellstyret har i en årrekke forsøkt å tynne ut bestanden av abbor her.

Åstaelv:
I Åsta er det harr. Hvor langt opp den går er usikkert, men det er tatt harr langt opp i NerÅst-åa.
 

Tilrettelagt fiskeplass

I nordre enden av Våsjøen er det lagt til rette for at bevegelseshemmede kan fiske. Her er flytebrygge, og robåt til utlån. Her finnes også toalett, grillplass og gapahuk.

 

Lei en båt

Fjellstyret har båter til utlån i følgende vann:

 • Goppollvatnet: Ved demninga. Redningsvester på utedoen ved "sikbua", i enden på bilvegen.

 • Våsjøen: Ved friluftsanelgget i nordenden. Redningsvester på doen på friluftsanlegget.

 • Hornsjøen: Ved campingplassen, nedkjøring ved Hotellet. Redningsvester på doen på campingplassen

 • Lyngen: Ved naustet, sørsiden av Hetta.

 • Øveråsta: Øst for Skjelbua, ved Skjela. Redningsvester i uthuset ved Skjelbua.

Båtene ligger ulåst og til fri benyttelse. Bruken skjer på eget ansvar.

fiskestang

Fiske i Gudbrandsdalslågen

Gudbrandsdalslågen med sine sideelver er blant innlandets beste fiskeelver. Her finnes stor vassdragsvariasjon og et stort spekter fiskearter. Lågen Fiskeelv er en sammenslutning av 9 enkeltstående soner som disponerer fiskerettighetene i Lågen fra Mjøsa og nesten til Lesjaskogsvatnet. Videre er sideelvene Gausa, Jøra og Augga, og Otta opp til og med Vågå (og Vågåvatnet i Vågå kommune) samt nedre del av Lora elv med i Lågen Fiskeelv.

Gudbrandsdalslågen forbi Øyer tilbyr både rolige og mer viltre elvestrekninger. Hvert år tas det flere storørret, men også fisket etter harr er svært godt, spesielt om høsten. I tillegg finnes det sik, abbor, lake, gjedde, karpefisk og brunørret. Sørover mot Lillehammer 

 

Fiske i Mjøsa

10 min sør for Hafjell finner du innsjøen, Mjøsa. I Mjøsa er det 20 fiskearter i tillegg til ferskvannskreps. Mjøsa er rik på fisk, spesielt lagesild, sik, ørret, abbor og gjedde. 

Ørreten gyter i flere av sideelvene (mest kjent er Hunderørreten) og vokser seg stor i Mjøsa, hvor den kan bli opp til 15 kg. Storørretstammen i Mjøsa er en av Europas største. Nesten alle 20 fiskeartene som finnes i Mjøsa er også til stede i Lågendeltaet ved Lillehammer. Dette gir varierte fiskemuligheter gjennom hele den isfrie sesongen.Den mest ettertraktede fisken i nedre deler av Lågen er harren, som tilbyr et rikt fiske fra april til oktober. Harrsesongen starter med tørrfluefiske mellom isflakene i april og metefiske i mai under vårflommen. Utover sommeren og høsten er det fluefisket som er mest utbredt. Den store Hunderørreten gir de mest ufordrende og eksklusive fiskeopplevelsene, og den er vanskelig å lure.