Stolheisen i Hafjell Alpinsenter.
Stolheisen i Hafjell Alpinsenter.

Spørsmål og svar om Covid-19

Vi får mange spørsmål fra dere angående refusjon og regler dersom anlegget må stenge på grunn av Covid-19. Det er også mange som lurer på hvordan vinteren blir hos oss. Noen av disse spørsmålene kan vi svare på, andre vil det komme oppdateringer på senere og fortløpende.

Derfor har vi samlet noen av de mest stilte spørsmålene her i håp om at dette gi dere svar.


Heiskort

- Vi vil gjerne kjøpe sesongkort, men er redd vi ikke får kjørt like mye som vanlig hvis dere får en maksbegrensning i anlegget?

Dersom vi får en begrensning på antall skigjester som kan være i anlegget samtidig, vil våre sesongkortinnehavere være garantert plass i bakken. Hva betyr det? Det betyr at vi til enhver tid vil holde av heisplasser/kapasitet for dere i bakken.

- Vi vil gjerne kjøpe flerdagskort, vil vi få plass i anlegget?

På lik linje med sesongkortinnehavere vil de som har kjøpt flerdagskort på forhånd få plass i anlegget. Det er antall dagskort på toppen av sesong- og flerdag som vil bli begrenset i antall.

- Hva skjer dersom dere må stenge i år på grunn av pandemien? Får vi tilbake penger for sesongkortet vi kjøper i år?

For de som kjøper sesongkort hos oss gir vi garanti for refusjon hvis vi mot formodning skulle komme opp i en situasjon der anleggene må stenge ned større deler av sesongen grunnet Covid-19.
Innenfor perioden 21.nov – 18.april (Hafjell og Kvitfjell) vil følgende refusjonsordning gjelde sesongen 20-21:

Antall åpningsdager Refusjon av betalt sesongkortpris
< 100 dager 20%
< 75 dager 40%
< 50 dager 60%
< 25 dager 80%

- Hva slags regler har dere for refusjon av ubrukte heiskort?

Refusjon av forhåndsbestilte heiskort:
- Forhåndsbestilte heiskort som ikke kan benyttes grunnet sykdom eller Covid-19 refunderes ved å forelegge dokumentasjon på sykdom eller karantene inntil 1 DAG FØR ankomst.
- Forhåndsbestilte heiskort som ikke kan benyttes av andre årsaker enn sykdom må avbestilles 10 DAGER FØR ankomst.

Refusjon av heiskort kjøpt samme dag:
Det gis ingen refusjon på heiskort ved dårlig vær, tåke, snø, ising, teknisk feil eller lignende. Dersom du er usikker med hensyn til vær og føre, ta kontakt med billettkontoret før du kjøper heiskort. Ved skade eller sykdom vil refusjon bli gitt ved fremvisning av legeattest umiddelbart etter legebesøk. Refusjon ved sykdom eller skade vil kun bli gitt til den personen som er syk eller skadet, og kun for de dager heiskort ikke har vært i bruk. Ved tidlig avreise grunnet uforutsette hendelser gis ingen refusjon på heiskort.

 

- Vi har kjøpt rabattert overnatting og heiskort via kampanjen Early Bird, får vi tilbake disse pengene om dere må stenge ned?

Fra og med 1. november, og fram til foreløpig 10. januar, endrer vi avbestillingsvilkårene tilbake til normale avbestillingsvilkår. Det betyr at dere MÅ avbestille 28 eller 54 dager FØR ankomst for å få full refusjon. Antall dager før ankomst (28/54) avhenger av om dere har vanlig hytte eller storhytte.
Ubrukte heiskort refunderes uten avbestillingsfrist.

- Hva skjer dersom vi ikke får reise inn til Norge på grunn av Covid-19, eller at dere må stenge landet på grunn av det?

Da får dere full refusjon av bestillingen på heiskort, så lenge de er ubrukt. Se lenger ned for egne regler på overnatting.

- Vi synes det er ugreit å reise fordi vi er redde for Covid-19. Kan vi avbestille når som helst å få full refusjon?

Nei, dere får full refusjon kun dersom landet dere bor i stenger, dere ikke får reise til oss, eller Norge og eller anlegget blir pålagt å stenge. Først da utløser det full refusjon.
Dersom dere angrer på bestilling eller ikke lenger ønsker å reise fordi dere er redde for smitte, gjelder alminnelige avbestillingsregler.

Vi hadde sesongkort i fjor og fikk ikke brukt kortet de siste ukene siden dere stengte. Får vi igjen penger for dette?

Nei. Ifølge reglene Alpinanleggenes Landsforening har utarbeidet, utløser det ingen refusjon dersom anlegget holdt åpent 2/3 av sesongen. I fjor, på tross av at de seks siste ukene ble stengt ned, ble 2/3 av sesongen gjennomført slik at det ikke utløses en refusjon.

- Får vi som hadde sesongkort i fjor noen større rabatt enn andre ved kjøp av årets sesongkort?

Fjorårets sesongkortkjøpere fikk muligheten til å legge til årets sommer for kun 1000 kroner som et lite plaster på såret for vintersesongen som ble avkortet med seks uker. Når årets sesongkort nå er lansert har den en tidligrabatt som er lik for alle.

- Det er utrolig dårlig at dere ikke betaler ut refusjon til alle oss som hadde sesongkort i fjor, må det være slik?

Vi har forståelse for at sesongen ble kort for mange i fjor. Det ble den også for oss. I og med at vi ble pålagt å stenge grunnet den svært alvorlige smittesituasjonen med Covid-19, var dette en høyst uforutsett situasjon for vår del. Brorparten av samtlige i begge skianlegg, Hafjell og Kvitfjell, ble permittert og bedriften tapte flere millioner som følge av dette. Vi skulle selvsagt ønske sesongen hadde blitt gjennomført som planlagt, ingen ønsker flere skidager for våre gjester enn oss, men vi har forholdt oss til ALF sine regler i etterkant og det vil vi også gjøre i år. Alt fokus nå ligger i å sørge for at årets sesong blir gjennomført på en forsvarlig måte med hensyn til smittevern og ikke minst at sesongen blir snørik og lang.

Anlegget

- Kommer dere til å stenge deler av anlegget eller redusere heiskapasitet i år på grunn av Covid-19?

Arbeidet med å se på smittevernsrutiner og hvordan vi best ivaretar dere mens dere er i anleggene våre er godt igang. Det gjelder alt fra smittevern i gondoler og på heis og ikke minst renhold og rutiner på serveringsstedene våre og i anlegget generelt. 
Se denne siden for mer info.

Overnatting

- Får vi tilbakebetalt alle produkter dersom dere må stenge ned på grunn av Covid-19?

Det ser ut til at gjeldende regler for innreise til Norge vil vedvare en periode framover. Muligheten for at våre utenlandske gjester får feire jul og nyttår i Hafjell og Kvitfjell ser dessverre dårlig ut.Vi ser oss derfor nødt til å frigjøre kapasitet i denne perioden for å kunne selge til det norske markedet. Vi endrer derfor avbestillingsvilkårene fra 1.november til og med uke 1 tilbake til normale avbestillingsvilkår.Det vil si at for gjester som bestiller opphold i perioden 1.november til og med 10 januar vil normale avbestillingsvilkår gjelde (28 dager og 54 dager) før ankomst.Vi vil også oppfordre utenlandske gjester som allerede har booket jul/nyttår om å avbestille, eller flytte sitt opphold, så raskt som mulig.

- Hva gjør vi dersom landet vi bor i blir rødt mens vi ferierer hos dere eller tvinges hjem før?

Dersom landet dere kommer fra har blitt rødt mens dere er på ferie hos oss, får dere ikke refundert oppholdet. Dersom det er vårt land som stenger ned og dere må reise tilbake før oppholdet er over, så blir de ubrukte dagene refundert.

- Hvordan håndterer dere smittevern i enhetene dere leier ut?

Vi har skjerpede rutiner på renhold, og følger retningslinjene i vår bransje. Vi desinfiserer alle nødvendige kontaktpunkt, som dørhåndtak, toalett, fjernkontroller og andre glatte flater. Alle våre enheter er utstyrt med desinfeksjonsmiddel.

- Vi har kjøpt rabattert overnatting og heiskort via kampanjen Early Bird, får vi tilbake disse pengene om dere må stenge ned?

Fra og med 1. november, og frem til foreløpig 10. januar, endrer vi avbestillingsvilkårene tilbake til normale avbestillingsvilkår. Det betyr at dere MÅ avbestille 28 eller 54 dager FØR ankomst for å få full refusjon. Antall dager før ankomst (28/54) avhenger av om dere har vanlig hytte eller storhytte. Heiskort blir ikke refundert dersom du kjøper heiskortet rabattert.

- Hva skjer dersom vi ikke får reise inn til Norge på grunn av Covid-19, eller at dere må stenge landet på grunn av det?

Det ser ut til at gjeldende regler for innreise til Norge vil vedvare en periode framover. Muligheten for at våre utenlandske gjester får feire jul og nyttår i Hafjell og Kvitfjell ser dessverre dårlig ut.Vi ser oss derfor nødt til å frigjøre kapasitet i denne perioden for å kunne selge til det norske markedet. Vi endrer derfor avbestillingsvilkårene fra 1.november til og med uke 1 tilbake til normale avbestillingsvilkår.Det vil si at for gjester som bestiller opphold i perioden 1.november til og med 10 januar vil normale avbestillingsvilkår gjelde (28 dager og 54 dager avhengig av vanlig eller storhytte) før ankomst.Vi vil også oppfordre utenlandske gjester som allerede har booket jul/nyttår om å avbestille, eller flytte sitt opphold, så raskt som mulig.

- Kan vi som gjest bruke karantenetiden i deres hytter/leilighet/hotell?

For å hindre at smitte sprer seg over landegrenser, vil det dessverre ikke være mulig for gjester som kommer fra røde land å bo i våre enheter denne vintersesongen. Det er den aktuelle smittesituasjonen på innreisetidspunktet som er gjeldende. Les mer på FHI sine sider.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Skiskole

- Får vi refundert betalt skiskole dersom Hafjell Alpinsenter må stenge ned på grunn av Covid-19?

Ja, alt blir refundert dersom Hafjell alpinsenter pålegges å stenge anlegget.

- Hvordan håndterer dere smittevern i skiskolen?

I Hafjell Skiskole tilrettelegger vi undervisning, leker, øvelser osv. på en sikker måte av hensyn til Covid-19. Dette innebærer å holde avstand samt ikke ha fysisk kontakt. I barneskiskolen velger vi andre måter å kommunisere på for å skape trygghet og fellesskap med barna.

Vi ønsker også gjerne at det kun er én voksen som følger barna til skiskolen. I vår egen ”varmestue” i skiskolehuset er vi kun én barnegruppe av gangen og det kommer ikke til å bli servert bespisning/kjeks slik som tidligere.

- Vi har kjøpt rabattert skiskole via kampanjen Early Bird, får vi tilbake disse pengene om anlegget må stenge ned?

Ja, dersom Hafjell Alpinsenter må stenge grunnet Covid-19 blir bestillingen refundert. Uansett hvor lenge det er til ankomst. Utover dette, og dersom du vil avbestille og det ikke er et Covid-19-tilfelle, så gjelder allminnelige avbestillingsregler dvs:
- Ved avbestilling frem til dagen før leksjonens start tilbakebetales hele beløpet minus et gebyr på NOK 195,-.
- Ved avbestilling samme dag kreves det legeerklæring for refusjon, minus et gebyr på NOK 195,-