3 timer heiskort

Velg dag. Kortet er gyldig i tre timer fra du registrerer kortet i heisen.