Telefonnummer til Skipatruljen: +47 404 01 500

Sikkerhet i bakken


Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare. I Hafjell legges det stor vekt på sikkerhetsarbeidet, slik at du som er gjest hos oss skal få en trygg og god opplevelse i bakken.

Dersom du akkurat nå står i en kritisk situasjon, ring skipatrulen på (47) 404 01 500, eller les mer her om hva du kan gjøre.

For din egen sikkerhet er det viktig at skilt og anvisninger som er satt opp i bakken følges. I tillegg er det nødvendig å ha kunnskap om de viktigste kjørereglene som gjelder for trygg ferdsel i alpinbakken. 

Felles regelverk for alle norske alpinanlegg er beskrevet i Alpinvettreglene.


 

De 10 Alpinvettreglene

1. Ansvar for å unngå skade

Du må forholde deg på en slik måte at du ikke er til fare for deg selv eller andre. Du skal til enhver tid ha nødvendig kontroll på ski-/snowboardutstyret og du er ansvarlig for å unngå at utstyret gjør skade på personer eller annet materiell. 

2. Avpass farten etter forholdene 

Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, vær og føreforhold og trafikk. 

3. Vikeplikt

Hvis du kommer bakfra, har du ansvar for å kjøre på en slik måte at du ikke utsetter andre for kollisjon. 

4. Forbikjøring og utforkjøring 

Du kan kjøre forbi en annen skiløper eller snowboarder forutsatt at vedkommende får tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser. Det er forbudt å kjøre rett utfor, unntatt ved organisert trening.

5. Starte, kjøre inn eller svinge oppover i nedfarten

Kjører du inn i, eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

6. Stopp i nedfarten 

Med mindre det er absolutt nødvendig, skal du unngå å stoppe i nedfarten på trange steder eller steder med begrenset oversikt. Etter fall på et slikt sted, skal du bevege deg bort så raskt som mulig. 

7. Til fots i nedfarten

Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

8. Respekter skilt og markeringer

Følg skilting, merking og anvisninger.

9. Hjelp ved ulykker

Ved skader har enhver skiløper eller snowboarder plikt til å hjelpe. 

10. Identifikasjon 

Ved skader og ulykker har vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia. 

 

  • Som alltid gjelder følgende råd: 
    Det er forbudt å oppholde seg i alpinanlegget utenfor åpningstid. Dette kan medføre livsfare da det pågår anleggsarbeid med snøproduksjon og preparering. Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen. Overtredelse av alpinvettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.
     
  • Det er viktig at du bruker hjelm, viser hensyn til andre ski- og brettkjørere og følger skivettreglene. Det skal være trygt å stå på ski i Hafjell og da har vi alle et ansvar for egen kjøring.
  • Alle ryggsekker, store eller små, skal oppbevares på fanget foran deg eller på et ledig sete ved siden av ved kjøring i stolheis. Dette for å unngå at sekken tar opp plass i setet ditt, hekter i heisen ved av/-påstigning og så videre. Sikkerheten til våre gjester kommer alltid først.

Alpinbakkene

På løypekartet finner du en oversikt der løypene er inndelt i en internasjonal fargekode som angir vanskelighetsgrad og anbefalt ferdighetsnivå.

Brattere partier en gjennomsnittlig fall kan forekomme innenfor hver kategori, men forutsetningen er at disse partiene er korte og anlagt i et oversiktlig terreng. Fargekodene er også angitt på løypeskiltene i bakken.
 

GRØNN 

Lett løype for nybegynnere Gjennomsnittlig fall: inntil 15%

BLÅ

Lett til middels krevende løype for nybegynnere til viderekomne Gjennomsnittlig fall: 15-25%

RØD

Middels krevende løype for viderekomne skiløpere Gjennomsnittlig fall: 25-45%

SVART

Krevende løype egnet for godt øvede skiløpere Gjennomsnittlig fall: Fra 45% og oppoverSe løypekart i Hafjell 

Informasjon om sesongåpning i Hafjell

Skikjøring utenom merkede og preparerte løyper medfører stor risiko. Vi ber deg derfor respektere skilting og sidemarkeringer slik at du får en trygg skiopplevelse. Det er ikke tillatt å oppholde seg i løyper som ikke er åpnet. Her foregår det snøproduksjon, og arbeid med maskinelt utstyr, også på dagtid.

Vi ønsker at bakkemannskapene i anleggene kan få jobbe uforstyrret i disse områdene, uten risiko for at gjester kommer inn å utsetter både seg selv og våre ansatte for risiko. Vi minner også om at ferdsel i anlegget utenom åpningstid er forbudt!

Fareskilt.

 


Ferdsel i anlegget utenom åpningstid

All ferdsel i anlegget når heisene er stengt er forbudt. Hovedgrunnen til dette er at det forgår arbeid med maskinelt utstyr både på kveld og natt.

Prepareringsmaskiner, snøscootere og utstyr som benyttes til snøproduksjon vil utgjøre en stor fare. Det kan være vanskelig å oppdage prepareringsmaskiner når det foregår vinsjing.
Her er benyttes prepareringsmaskinen en lang stålvire som festes inn på forskjellige punkter i bakken. Selv om det her er godt varslet med skilt og blinkende lamper vil du ikke se stålviren som maskinen henger i.
Vi oppfordrer alle til å respektere forbudet mot ferdsel i bakken utenom åpningstid. 

Her gjør vi oppmerksom på at grove overtredelser vil kunne medføre politianmeldelse.

Terrengparkregler

 


Terrengpark

I Hafjell er det flere terrengparker. Sett deg inn i sikkerhetsreglene, slik at ikke unødvendige ulykker skjer.

Hjelm og ryggskinne er sikkerhetsutstyr alle bør benytte i terrengparken.

1. Íkke kjør i parken før du har sjekket elementene, vanskelighetsgrad, vær og føre.
2. Avpass kjøringen etter ferdighet, elementenes vanskelighetsgrad og trafikk.
3. Kun en kjører om gangen på hvert hopp/element.
4. Unngå å stanse mellom hoppene og elementene. Kjører som er i linjen har forkjørsrett.
5. Hvis du faller, ta deg snarest bort fra landingsplassen. Hjelp til hvis andre blir skadet.
6. Respekter skilt, merking og anvisninger. Overtredelse av parkvettregler kan medføre inndragning av heiskort.

Les mer om Hafjellparken

Off-piste

Off-piste er løssnøkjøring utenfor preparert løype. All kjøring i områder som ikke er merket på løypekartet skjer på skiløperens sitt eget ansvar.

Velger du å kjøre utenom anleggets oppmerkede løypenett er det viktig at nødvendige forhåndsregler tas. Upreparerte løyper er ofte ikke sikret mtp. nett, beskyttelsesmatter på trær osv. Du bør bestandig kjøre sammen med andre når du beveger deg utenfor anleggets oppmerkede og preparerte løypenett.

Ski- og sikkerhetsutstyr

Ski og sikkerhetsutstyr som er tilpasset den enkeltes behov og ferdighetsnivå er avgjørende for å få en god opplevelse. Slitte stålkanter og dårlig preparerte ski er ofte grunnen til at skiopplevelsen ikke blir som forventet.

Ta gjerne turen innom skiutleia for tips og råd. Her kan du også få hjelp til å få slipt stålkanter og preparert skiene, eller snowboardet. Det viktigste du kan gjøre for egen sikkerhet er å bruke hjelm. Skihjelmer i dag har veldig god komfort, og du vil garantert finne en hjelm som passer deg, enten du kjøper eller leier hjelmen. Vi anbefaler alle å bruke hjelm i Hafjell og Kvitfjell.

Ryggskinne kan forhindre skader i rygg og nakke, da skinnen fordeler trykket fra støt etter et fall over et større område. Ved kjøring i terrengpark og hopp er bruk av ryggskinne ekstra viktig. Et lite tips kan være å ta en skiskoletime hos oss. Uansett ferdighetsnivå vil du her kunne få tips og råd som forbedrer teknikken og skiopplevelsen.