far og barn i Hafjell

Skivettregler

Det er viktig at du bruker hjelm, viser hensyn til andre ski- og brettkjørere og følger skivettreglene. Det skal være trygt å stå på ski i Hafjell og da har vi alle et ansvar for egen kjøring. Det er ikke tillatt å oppholde seg i anlegget utenom heisenes åpningstid!

De 10 alpine skivettreglene

1. Ansvar for å unngå skade

Du må forholde deg slik at du ikke skader deg seg selv eller andre.

2. Avpass farten etter forholdene

Du må kjøre kontrollert, avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk

3. Vikeplikt

Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.

4. Forbikjøring/utforkjøring

Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for både kontrollerte og ukontrollerte bevegelser.

5. Starte, kjøre inn i, eller svinge oppover i nedfarten

Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

6. Stopp ikke opp/sitt ikke på trange eller uoversiktlige steder

7. Til fots i nedfarten

Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

8. Skistoppere/fangremmer

Skistoppere/fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt

9. Respekter skilt

Følg skilting, merking og anvisninger.

10. Hjelp til ved ulykker

Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare, vis derfor aktsomhet. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen. Overtredelse av skivettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.

Hafjells Skipatrulje kan nåes på telefon: +47 40401500

Sikkerhet på snowboard

1. Stopp i ytterkant av bakken. Ikke sitt eller ligg omkring i nedfarten.

2. Bruk av fangrem er påbudt og fangremmen skal være festet til fremre ben.

3. Brettet skal bæres med fangremmen festet til benet.

4. Bruk hjelm og håndleddbeskytter så reduserer du faren for skader.

5. Se deg rundt og sjekk at det er klart før du endrer retning.

6. Bakre fot skal være løs fra bindingen når du kjører skitrekk eller stolheis.

7. Når du løsner fangremmen skal du legge brettet med bindingsiden ned i snøen.

Vær oppmerksom på at "de 10 alpine skivettreglene" også gjelder for kjøring med snowboard.

Som alltid gjelder rådet:

Bruk hjelm! :-)

I samarbeid med Alpinanleggenes Landsforening, ALF.