Skipatrulje, Hafjell.

Dette gjør du ved skade

HAFJELL, Uhell kan skje på ski, i fjellet eller der du bor i vår destinasjon. Her får du våre råd og tips til hva du skal gjøre dersom du eller andre skulle bli utsatt for et uhell eller en ulykke hos oss.

Sikkerhet for våre gjester er en av vår viktigste oppgaver. Dette gjelder alle deler av fjellet vårt og du skal alltid få hjelp, bistand, råd eller anbefalinger fra våre ansatte. Skiåatruljen hos oss er synlig ute i destinasjonen til en hver tid, i anleggets åpningstider, men du skal også få bistand av alle våre ansatte dersom du trenger hjelp.

Under har vi satt opp eksempler på hva som kan skje, hva du bør gjøre og hvordan du skal håndtere et uhell.

Skade eller akutt sykdom i skianlegget

Er du i skianlegget og er skadet, kan du få bistand av Hafjell Skipatrulje. Da ringer du (+47) 40 40 15 00.  Alternativt tar du kontakt med nærmeste heisvert som kontakter skipatruljen på internt samband. Det er veldig viktig at du vet hvor du er i anlegget og har orientert deg, eller ser etter nærmeste løypenummer eller holdepunkt du kan formidle videre. Dette for at skipatruljen raskt kan komme til stedet.

Usikker på hvor du er?

Sjekk vårt løypekart

Skipatruljen er tilgjengelig i Hafjell 30 minutter før heisstart hver dag, til 15 minutter etter stengetid på heisen. Merk at utenom åpningstider blir telefonen ikke besvart eller viderekoblet.

Skipatruljen i Hafjell er bemannet hver dag med flere ansatte med ulik og høy kompetanse i vurdering og behandling av akutte skader. Dersom du føler deg akutt syk i anlegget kontakter du skipatruljen. Ved mindre skader kan skipatruljen bistå deg/dere med transport ut av anlegget.

Det er ikke nødvendig å kontakte ambulanse. De får ikke gjort noe uten først og fremst bistand fra skipatruljen. Derfor skal du alltid kontakte skipatruljen først. Ved behov har skipatruljen egne rutiner for tilkalling/varsling av ambulanse eller andre ressurser. 

Skipatruljen i Hafjell tilbyr akutt hjelp til de som trenger det i anlegget. Nødvendig utstyr eller forbruksvarer er en del av den faglige servicen til våre gjester. Skipatruljen deler ikke ut smertelindring da dette ikke er lov i Norge.  Forbruksvarer som bandasjer og liknende som man trenger til oppfølging av skaden får man ikke fra skipatruljen. Nærmeste butikk finner man ved Gaia KIDS (9), eller ved en av de mange butikkene i Øyer sentrum. Her ligger det også apotek (samme bygg som SPAR dagligvare). Alle butikker har plaster og smertelindring til salg. 

Se kart over Øyer sentrum og gjør deg kjent her

Junior Skipatrulje, Hafjell.

Stor/livstruende skade eller livstruende akutt sykdom – på hytte eller leilighet

Hvis skade eller sykdom er av et slikt omfang at man trenger akutt behandling av ambulanse, ring (+47) 113. Da kommer man rett til ambulansesentralen. Personalet på sentralen vil veilede deg i hva du skal gjøre i påvente av ambulanse.

Skade på langrenn – utenfor Hafjell Alpinsenter

Ved skade eller akutt sykdom på langrenn (utenfor Hafjell Alpinsenter), der man trenger bistand for å komme seg tilbake og ikke har alternativ løsning, ring (+47) 113.  AMK/Ambulansesentralen har mulighet til å rekvirere Røde Kors, Folkehjelpen eller Brannvesen for å få deg ned fra fjellet.

Skade eller sykdom – på hytte eller leilighet

Dersom uhellet skjer der du bor, eller du har klart på egen hånd å komme deg hjem, er det norsk helsevesen som skal hjelpe deg. Dette gjelder også hvis man blir syk mens man er på ferie i Hafjell/Øyer.

Handler det om mindre og ikke livstruende skader/smerter eller vanlig sykdom, ring legevaktsentralen (+47) 116 117. Her er de bemannet døgnet rund med kvalifisert personell. Er det språkproblemer har de mulighet for å koble opp tolk slik at kommunikasjonen går best mulig. De har også mulighet til å viderekoble samtalen til ambulansetjenesten dersom det skulle være behov.

Dersom det er behov for tilsyn av lege omgående eller senere, kan legevaktsentralen veilede deg hvor og når du skal møte opp. De har god oversikt over hvor legevakten er åpen for deg.

For Hafjell kan det være en av følgende steder:

 • Tretten Legevakt, Kjørkjebakken 9, 2635 Tretten.
 • Øyer Legevakt, Hundervegen 19, 2636 Øyer.
 • Lillehammer Legevakt, Anders Sandvigs gate 17, 2609 Lillehammer.

Det nytter ikke å reise til enhver legevakt da disse kan være stengt. Ring først og avtal time, (+47) 116 117.

OBS: Sykehuset på Lillehammer tar ikke imot vanlige skader eller sykdom. Disse skal bli vurdert av legevakten eller ambulansetjenesten først.

Slått hodet på hytte eller leilighet – vår anbefaling

Har man slått hodet og har en av følgende symptomer, ta kontakt med legevakt på (+47) 116 117. Her vil de avgjøre hastegrad eller om man trenger legetilsyn. Du kan avtale time og oppmøtested på telefon.

 • Store smerter i hodet.
 • Redusert syn eller hørsel.
 • Sløvhet.
 • Kvalme eller oppkast.

Har man flere av de nevnte symptom, ring (+47) 113.

Hvis du ikke har noen av symptomene over kan du avvente. Skulle pasienten derimot ha relevante underliggende sykdommer, eller bruker blodfortynnende medisiner, skal pasienten til legevakt. Ring legevakt på (+47) 116 117.

Kneskader

På alpint eller brett kan kneskader fort oppstå. Ved en av følgende symptomer, ta kontakt med legevakt på (+47) 116 117:

 • Kan ikke belaste kneet.
 • Ekstremt store smerter.
 • Nummenhet eller prikking i ben.
 • Kneskål som ikke er på riktig sted/dislokasjon.
 • Stor hevelse.
 • Begrenset bevegelighet av kne.

Har du vanskeligheter med å komme deg ut av anlegget tar du kontakt med skipatruljen i Hafjell for hjelp.

I alle andre tilfeller anbefaler vi deg å ikke ta kontakt med legevakt omgående. Ta smertestillende medisiner iht. bruksanvisning. Ro er bra for et kne med hevelse, men bruk kneet noe med jevne mellomrom slik at muskulaturen ikke stivner.  Aktiv nedkjøling over lengre tid er ikke anbefalt. Belast inntil smertegrense. 

Ta gjerne kontakt med legevakt på (+47) 116 117 påfølgende dag, helst tidlig på dagen. Legevaktssentralen kan veilede deg i videre behandling eller oppfølgning.

Slått hode – etter tilsyn av lege

Gjenoppta kontakt med legevakt på (+47) 116 117 ved en av følgende symptomer:

 • Økende og kraftig hodepine.
 • Gjentatte episoder med kvalme eller brekninger.
 • Nedsatt bevissthet.
 • Forvirring.

Følgende plager er ansett som "normale" og trenger ikke akutt nytt tilsyn av lege:

 • Moderat hodepine.
 • Engangstilfelle kvalme eller oppkast.
 • Svimmelhet.
 • Noe nedsatt hukommelse.
 • Dårlig konsentrasjonsevne.

Uansett anbefales det at man ikke gjør følgende før man er helt frisk igjen:

 • Bruk av mobil, nettbrett, data, TV osv.
 • Inntak av alkohol eller andre rusmidler.
 • Sportsaktivitet inkl. langrenn eller skikjøring.

Ta kontakt med lege på nytt dersom det ikke bedrer seg innen noen dager.

Er man usikker; ring legevakten på nytt (+47) 116 117.

Skipatrulje Hafjell