Favn på Mosetertoppen i Hafjell Alpinsenter.

Alpinco med unik satsing på sentrumsutvikling i fjellet

HAFJELL, På tross av to tunge pandemiår satser Alpinco millioner på utbygging i fjellet. Det bygges ut varige utleiesenger, og servicefunksjoner, som skal fremme reiselivet i lang tid fremover.


På toppen av Hafjell ferdigstilles i disse dager en utbygging av utleiesenger og servicefunksjoner som i nåtid ikke kan sammenliknes med noen annet i Norge.

- Dette må jo være det som kalles å være midt i smørøyet. Her har du restaurant, kafe, barnebakke og skiheiser rett utenfor døren. Dette er virkelig noe helt eget, sier investor Aksel Lund Svindal.

Felles engasjement - felles prosjekt
Svindal ble koblet på prosjektet gjennom Anders Buchardt og AB Invest, som er hovedeier. De har fra før også stått sammen om utbyggingen av Fyri Resort i Hemsedal.

- Vi merket fort at vi hadde et felles engasjement. Jeg har hele livet hatt et forhold til Kvitfjell, og det å få være med på en slik utbygging i Hafjell som også er eid av Alpinco, er utrolig spennende. Dette er et område som har alt, sier Svindal.

Aksel Lund Svindal på Favn i Hafjell.

Bærekraft
Buchardt stemmer i. Nå som prosjektet nærmer seg ferdigstillelse, er han svært fornøyd med å se byggverket som ruver på Mosetertoppen i Hafjell.

- Det er stor bærekraft i å bygge ut noe med høy kvalitet som kan leve i mange år. Dette er ekslusivt og unikt, uten å ta opp stor plass i fjellet. Vi pleier å si at vi har evighetsperspektiv på det vi gjør og skaper. Dette er nok et eksempel på det, sier Anders Buchardt.

Favn i Hafjell, med over 100 utleieleiligheter, er under full utbygging, med sin helt egen og unike restaurant i direkte tilknytning til leilighetene.

800 nye utleiesenger
Første byggetrinn med 27 leiligheter, restauranthus, sport og skiutleie, skal stå ferdig allerede 1.desember. Neste byggetrinn står ferdig til sesongen 22-23 og inneholder over 200 nye utleiesenger.

Tredje og fjerde byggetrinn planlegges utbygd innen 2025. Totalt vil utbyggingen gi Hafjell over 800 nye utleiesenger, med høy kvalitet, og fjellets beste beliggenhet.

Alt i samme arkitektoniske og karakteristiske fremtoning.

- Dette er først og fremst en unik destinasjonsutvikling som er i tråd med de planer Alpinco har lagt for Hafjell. Et større antall utleiesenger med direkte tilknytning til bakken er sentralt for å tiltrekkes oss nye gjester, og da spesielt gjester i midtuke, sier Odd Stensrud, daglig leder i Alpinco.

Og det er slett ikke tilfeldig det som nå skjer i Hafjell. Ifølge Buchardt har dette vært i planene lenge.

- Det har vært et langsiktig mål for oss å styrke overnattingstilbudet i Hafjell. En kombinasjon av tomter og leiligheter for salg har gjort det mulig å realisere den største utbyggingen av varme senger i Hafjell siden OL sier Anders Buchardt

Favn, Hafjell Alpinsenter.

Avgjørende for reiselivet
Anslagsvis er det snakk om investeringer i Hafjell på omlag MNOK 600 i nye utleiesenger og servicefunksjoner. De to første byggetrinnene som er under utbygging har et budsjett på ca MNOK 240.

- Med en full utbygging på Favn innen 2025 vil dette ha en estimert effekt på 57 600 skidager, som vil øke til 61 440 etter noen år, sier Stensrud.

Med et mål om 1 million skidager innen 2028/2029 vil det være avgjørende for begge fjell å bygge ut egne utleiesenger.

- Dersom vi skal klare å øke antall skigjester og dager fremover kan vi ikke kun lene oss på hytteutbygging. Kombinasjonen av folk som eier og leier i fjellene våre vil alt i alt sørge for å holde reiselivet vedlike – hele året, sier han.