sykling i Hafjell Bike Park

Betingelser sykkelutleie

Velkommen til Hafjell Bike Park!

Etter ordren er registrert vil du motta en e-post med bestillingsbekreftelse, denne strekkoden bør tas med i papirformat eller på mobil/nettbrett slik at utlevering går mest mulig effektivt.

Utforsykler skal ikke tas med utenfor anlegget hvis ikke annet er avtalt

Alle sykler skal vaskes og leveres før kl 17.00

Leietaker sykler på eget ansvar, og har ansvaret for å levere tilbake sykkelen i den stand de mottok den, dersom utstyrsforsikring ikke er innløst.

Utstyrsforsikring:

Vår utstyrsforsikring dekker alle skader som måtte oppstå på leid utstyr i løpet av leieperioden. Dersom man ikke innløser forsikring og kommer til skade for å ødelegge leid utstyr, er man nødt til å betale erstatning for skadet utstyr.

Refusjon:

Ingen refusjon ved uforutsette driftsstans, for eksempel ved dårlig vær, strømbrudd, maskinfeil eller lignende.

Refusjon ved avbestilling:

Ved avbestilling inntil en uke før sykling trekkes en avgift på 200 kr

Ved avbestilling 6-2 dager før sykling refunderes 50% av betalt beløp.

Ved avbestilling dagen før sykling refunderes null og niks.

For avbestillinger og andre spørsmål, ta kontakt på e-post: [email protected]

 

Terms and conditions

Welcome to Hafjell Bike Park

After your order is registered, you will receive an order confirmation. We ask you to bring this confirmation on paper or on your phone/tablet to make the process more efficient in the bike shop.

Rental downhillbikes should not leave the bike park unless otherwise is agreed.

All bikes must be properly cleaned and delivered back to the bike shop before 17.00

All biking is on the customers own responsibility, and the customer is responsible for bringing the bike back in the same condition as when it was received. Unless rental insurance has been paid for.

Rental Insurance:

The rental insurance covers all damages that may occur to rented equipment. If the customer chooses not to buy this insurance and damage some of the equipment, he/she is responsible for paying the cost of replacing the damaged equipment.

Refunds:

No refunds due to unforeseen operation shutdown such as bad weather conditions, power outage, lift malfunction or similar.

If the order is cancelled up to one week before the rental date, Hafjell Bike Park charges NOK 200,- from the order.

If the order is cancelled 2-6 days before the rental date, your refund is 50% of the total order.

If the order is cancelled the day before, no refund will be given.

For cancellations or other questions, e-mail: [email protected]