Borgen & Buchardt satser videre i Hafjell og Kvitfjell

Den 5. januar 2018 inngikk Bjørn Erik Borgen avtale om å overta Investinor sin aksjepost på 49% i Alpinco.

Når transaksjonen nå skal gjennomføres, vil AB Invest A/S, som er eiet av Anders og Arthur Buchardt, gå inn som større aksjonærer i Alpinco.
Borgen og Buchardt vil med dette ha en eierandel hver på 40% i Alpinco. DNB vil fortsatt eie 20%.
Eierne er stolte av de resultater som er skapt av Alpinco og dets dyktige medarbeidere.

Eierne er opptatt av å utvikle Alpinco til å bli et enda bedre og enda mer kundeorientert selskap.
Vi skal gi kundene de beste opplevelsene i bakken, og vi skal bli enda flinkere til å markedsføre destinasjonene.  
Digitalisering gir oss nye muligheter til å kommunisere med våre gjester, og vi skal i enda større grad ta ansvar for en best mulig totalopplevelse.
Både i Hafjell og Kvitfjell er det potensiale for å øke trafikken betydelig. 

Eierne vil i enda større grad satse på utvikling av flere varme senger, og vi vil tilrettelegge for at enda flere hyttekjøpere finner veien til våre destinasjoner.  
Samtidig fortsetter investeringene i nye heiser. I år har vi åpnet Kvitfjell Varden som er den største enkeltinvestering i Kvitfjell siden OL i –94, og til neste sesong åpner Hafjell 360, som er den største investeringen i Hafjell siden Gondolen ble bygget i 2006.

Med sterke, engasjerte og motiverte eiere har vi det beste utgangspunkt for å satse videre slik at vi sammen kan skape Norges beste skidestinasjoner.