løypekart vinter

Innovative digitale løsninger

Vi har nå tatt i bruk kamerateknologi for å gi dere liveoppdatering av heiskøene i anlegget.

I år er skianleggenes største utfordring å unngå kø og store ansamling av folk. Alpinco (eier av Hafjell og Kvitfjell Alpinanlegg) har, sammen med Reintz, Cenera og Skitude, løst dette med helt ny teknologi.

Som et ledd i både kapasitetsberegning og bedre kundeopplevelse i bakken, har Alpinco i begge sine skianlegg fått utviklet et helt nytt interaktivt løypekart. Gjestene kan enkelt se kartet online, i app og på skjermer plassert ut i anleggene.

Se køer i live oppdatering:

Med støtte fra Innovasjon Norge er det investert i svært moderne kamerateknologi som er plassert ut foran alle heiser i begge anlegg. Kameraene bruker kunstig intelligens til å telle antall mennesker i køen foran hver heis. Denne dataen blir så grafisk fremstilt i det interaktive kartet i sanntid. Slik kan gjestene enkelt se hvilke heiser som har kø, og hvilke som har god kapasitet. Dette skal bidra til å spre gjestene i anlegget, slik at man får mindre folkeansamlinger og en bedre opplevelse på ski.

Vårt viktigste mål i vinter er å skape en trygg skiopplevelse for gjestene våre. Her har vi gått foran og skapt gode løsninger for godt smittevern i destinasjonene våre, noe vi er stolte av.

Kamerateknologien i seg selv er ikke ny, det er den samme som benyttes på eksempelvis flyplasser for å planlegge god kundeflyt. Det benyttes også i familieparker for å beregne lengde på kø og estimert tid. Men å bruke de i sann tid i et skianlegg, det har aldri blitt gjort før. For et skisenter vil dette være vanskelig å gjøre på samme måte som familieparkene, da køen vanligvis ikke er på én linje. Så vidt oss bekjent er det helt nytt at dette nå kan gjøres live og sendes direkte ut i et interaktivt løypekart.

Det interaktive kartet er nå live i Hafjell og Kvitfjell sin app, web og skjermer.