Snø i Hafjell

Slik produserer vi snø i Hafjell

HAFJELL, På det meste ved optimale forhold kan vi produsere fem lastebillass i minuttet med snø, men det er mange faktorer som spiller inn for at snøproduksjonen kan settes igang. 


Hovedingrediensene for å produsere snø, er trykkluft og vann med høyt trykk i store mengder. I Hafjell benytter vi tre typer snøkanoner, og felles for dem alle er at vann under svært høyt trykk blir presset gjennom et antall dyser som forstøver vannet. I noen av disse dysene blandes vannet med trykkluft for å starte fryseprosessen. VI har to typer viftekanoner og en lansekanon. Disse skal vi forklare litt lenger ned.

For at det skal bli snø trenger vi en effektiv temperatur som er under -2,5. Desto høyere luftfuktighet, desto mer kulde må til for å kunne produsere. Hovedregelen er at man trenger mellom - 5 og -10 grader i 7 døgn for å kunne åpne (litt avhengig av bakkelengde og bredde).

Viftekanon

Disse kan være fastmonterte eller mobile og blir fraktet rundt i anlegget med prepareringsmaskiner. Vi har flere av disse i Hafjell, og noen kan blåse 70 meter ut i bakken. En av disse viftekanonene er for eksempel kalt T40 (som vist på bildet). Likt for dem alle er at de har en stor vifte bak som gjør at vanndråpene fra dysene lengst fremme på kanonen blir blåst 20-40 meter ut i bakken. Tiden vanndråpene, og etterhvert snøkrystallene, er i luften er avgjørende for hvor mye som kan produseres. 

Viftekanon i Hafjell.

Lansekanoner

Vi har også noe som heter lansekanoner. Dette er lange lanser på 6 meter som er fastmontert langs løypene.

Lansekanonene er av typen V3. Denne type kanon er brukt i de fleste løypene i nordre del anlegget. På disse er det vann og lufttrykk som kaster vanndråpene/snøkrystallene ut i bakken. Disse kanonene har mindre kapasitet og rekkevidde enn en viftekanon, så avstanden mellom hver lansekanon er kortere. Man trenger cirka tre lansekanoner for å produsere samme mengde snø som én stor viftekanon.

Optimale forhold

De beste forholdene for snøproduksjon er -10 grader og klarvær som gjerne gir tørr luft. Mengden snø avhenger altså av temperatur, så selv om snøkanonene går for fullt i fjellet vil antall kubikkmeter snø variere mye avhengig av hvor mange effektive kuldegrader vi har.

De største viftekanonene kan produsere opptil 100 m3 med snø per time under helt optimale forhold. Ved marginale temperaturforhold vil samme kanon kunne produsere ned mot 5-10 m3 per time.

Lansekanoner i Hafjell Alpinsenter.

I de fleste hovedtraseene i Hafjell er snøkanonene fastmontert langs siden på løypene. Disse kanonene har et sentralt styringssystem og kan produsere snø «automatisk» når temperaturforholdene tillater det. Dette gjør snøleggingen mer effektiv, og vi får en jevnere snøkvalitet selv om temperaturen varierer i løpet av døgnet. I 2015, i forbindelse med byggingen av Nasjonanlegget i Hafjell, ble snøproduksjonen betydelig oppgradert med dette automatanlegget. Mengde vann blir altså justerert etter temperaturen ute, slik at kvaliteten totalt sett blir jevnere og bedre.

Totalt dekker snøproduksjon 90% av alle traseer i Hafjell Alpinsenter.

Vannkapasitet

Vår hovedkilde for vann er Reinsvatn, et vann som ligger mellom Nevelfjell og Reinsfjell i Øyerfjellet, og er ca. 3,8 kvadratkilometer. Det hentes også vann fra Moksjøen som ligger litt lenger nord. Tidligere hentet man vann fra Gudbrandsdalslågen også, men dette ble fjernet da man bygde vannanlegget fra Reinsvatn. Grunnen til at man skiftet hovedkilde var både på grunn av kapasitet, men også av miljøhensyn.

Når snøanlegget går for fullt hos oss kan vi produsere opptil 60 kubikkmeter med snø i minuttet. Det tilsvarer totalt fem fulle lastebillass!

Så er det mange som lurer på hvorfor ikke alle kanonene går når det er kaldt. Det er slik at vi ikke har nok vann til å kjøre alle kanoner likt på lave temperaturer. Derfor prioriteres de bakkene og løypene som skal åpne først, typisk i toppen av fjellet og hovedtraseene. Produksjonen utvides så til resten av løypenettet, og normalt får vi også god hjelp av natursnøen når vi kommer til månedsskiftet november – desember.

Ved normale værforhold er alle hovedløyper, barneområder og terrengparker klare til jul.