Feriefisk fra fjellet

Hva er vel bedre enn å finne et perfekt fjellvann langt fra byens mas og jag, kaste ut fiskestanga og sette seg tilbake og vente på napp?

Stillheten, spenningen, forventningen og adrenalinet når fisken biter - finnes det noen andre naturopplevelser som kan måle seg med det? Fiske passer for alle, store som små, nybegynnere og viderekommende. I Hafjell og området rundt er et eldorado av fiskeopplevelser. Enten du er på jakt etter ørret, gjedde eller kun naturopplevelsen av å sitte ved et fiskevann.

Fiske i Øyerfjellet

I Øyerfjellet er det vel 50 fiskevatn, samt over 100 km elver og bekker. De riktig store innsjøene finner du ikke i Øyerfjellet, derimot mange mellomstore fjellvatn og enda flere mindre tjønn.

Fiske med stang er tillatt i tiden 15. mai - 5. september. Etter 05.09 og til isen legger seg, er det kun tillatt med stangfiske på vatn og ikke nærmere inn- og utløpsbekker enn 50 meter. Stangfiske er åpent for alle, mot løsing av fiskekort. Fiske med garn, oter og reiv er forbeholdt innenbygdsboende i Øyer. Barn/unge fisker gratis med stang til og med det året de fyller 18, og trenger ikke løse fiskekort. Alle andre må løse fiskekort før fisket starter.

Les mer om fiske i Øyerfjellet

fiske

Fiskekort

Det er åpnet for at utenbygdsboende kan fiske med garn og oter på Hornsjøen, Gåsesjøen og Tromstjønnet. Fiskekort kan kun kjøpes via Inatur. 

Fiskekort kan kjøpes hos: 

 • Sport 1 Hafjell, Øyer

 • Rustadstuen Sport, Lillehammer

 • Sport 1 Strandtorget, Lillehammer

 • Åstbommen (så lenge den er betjent)

 • Inatur

 • Kiwi Tretten

 • Circle K Tretten

 • Coop Tretten

 • Fjellstyrekontoret, Tretten

 • Coop Øyer

 • Circle K Øyer

Fiskearter i Øyerfjellet

I de fleste tjønn, vatn og bekker/elver finner du ørret. Ørekyta finnes i mange av vatnene. Følgende lokaliteter byr i tillegg på andre fiskearter:

 • Goppollvatnet: Her ble det satt ut sik i 1943. Siken har gode formeringsmuligheter på Goppollvatnet, og bestanden er etter hvert blitt overtallig. 
   
 • Øysteinsvatnet:
  Dette er eneste vatnet i Øyerfjellet hvor det, i tillegg til ørret, er røye.
   
 • Hornsjøen: I tillegg til ørret er det en stor bestand av abbor. 
   
 • Åstaelv: I Åsta er det harr. Hvor langt opp den går er usikkert, men det er tatt harr langt opp i NerÅst-åa.

Båt og fiskeplass

Fjellstyret har båter til utlån i følgende vann:

 • Goppollvatnet: Ved demninga. Redningsvester på utedoen ved "sikbua", i enden på bilvegen.
 • Våsjøen: Ved friluftsanelgget i nordenden. Redningsvester på doen på friluftsanlegget.
 • Hornsjøen: Ved campingplassen, nedkjøring ved Hotellet. Redningsvester på doen på campingplassen
 • Lyngen: Ved naustet, sørsiden av Hetta.
 • Øveråsta: Øst for Skjelbua, ved Skjela. Redningsvester i uthuset ved Skjelbua.

Båtene ligger ulåst og til fri benyttelse. Bruken skjer på eget ansvar.

I nordre enden av Våsjøen er det lagt til rette for at bevegelseshemmede kan fiske. Her er flytebrygge, og robåt til utlån. Her finnes også toalett, grillplass og gapahuk.

Fiske i Gudbrandsdalslågen

Gudbrandsdalslågen med sine sideelver er blant innlandets beste fiskeelver. Her finnes stor vassdragsvariasjon og et stort spekter fiskearter. Lågen Fiskeelv er en sammenslutning av 9 enkeltstående soner som disponerer fiskerettighetene i Lågen fra Mjøsa og nesten til Lesjaskogsvatnet. Videre er sideelvene Gausa, Jøra og Augga, og Otta opp til og med Vågå (og Vågåvatnet i Vågå kommune) samt nedre del av Lora elv med i Lågen Fiskeelv.

Gudbrandsdalslågen forbi Øyer tilbyr både rolige og mer viltre elvestrekninger. Hvert år tas det flere storørret, men også fisket etter harr er svært godt, spesielt om høsten. I tillegg finnes det sik, abbor, lake, gjedde, karpefisk og brunørret. Sørover mot Lillehammer 

fiske
fisk

Fiske i Mjøsa

10 min sør for Hafjell finner du innsjøen, Mjøsa. I Mjøsa er det 20 fiskearter i tillegg til ferskvannskreps. Mjøsa er rik på fisk, spesielt lagesild, sik, ørret, abbor og gjedde. 

Ørreten gyter i flere av sideelvene (mest kjent er Hunderørreten) og vokser seg stor i Mjøsa, hvor den kan bli opp til 15 kg. Storørretstammen i Mjøsa er en av Europas største. Nesten alle 20 fiskeartene som finnes i Mjøsa er også til stede i Lågendeltaet ved Lillehammer. Dette gir varierte fiskemuligheter gjennom hele den isfrie sesongen.Den mest ettertraktede fisken i nedre deler av Lågen er harren, som tilbyr et rikt fiske fra april til oktober. Harrsesongen starter med tørrfluefiske mellom isflakene i april og metefiske i mai under vårflommen. Utover sommeren og høsten er det fluefisket som er mest utbredt. Den store Hunderørreten gir de mest ufordrende og eksklusive fiskeopplevelsene, og den er vanskelig å lure.