VARME SENGER: Tonje Brenna (Ap) og Odd Stensrud, daglig leder i Alpinco, utenfor Favn på gondoltoppen.

Tonje Brenna besøkte Hafjell og Øyer

HAFJELL, Arbeids- og inkluderingsminister, Tonje Brenna (Ap), startet første arbeidsdag etter påske med besøk i Hafjell. Sammen med en større delegasjon fra Arbeiderpartiet tok de gondolen til topps i destinasjonen.

Solen viste seg fra sin beste side og ga den politiske gruppen med utvalgte fra Ap i Øyer, samt Tonje Brenna, førsteklasses utsikt og innsyn i de siste års utvikling i Hafjell. Delegasjonen tok turen til Innlandet for et utvalg møter, blant annet et til Øyer og Hafjell.

De siste tolv årene har Hafjell, med Alpinco som eier, vært i en enorm utvikling. Med åpningen av den nye stolheisen, Hafjell 360, i 2018, markerte man det første skrittet mot et helt nytt alpinsentrum, Favn ved Gondoltoppen.

Nytt sentrum

I dag har det her tilkommet nesten 600 nye sengeplasser i leilighetskomplekset Favn og Favn Chalet, med tilhørende restaurant, cafe og skiutleie, noe som har gjort dette til det nye sentrumet i destinasjonen, noe som har medvirket til et stort antall nye arbeidsplasser. Sengene her er såkalte varme senger, altså senger som er i utleie, noe som er helt avgjørende for en destinasjon i utvikling.

Når Favn ferdigstilles vil 1200 høykvalitets utleiesenger være en del av det nye sentrumsområdet i Hafjell.

- Den konsentrerte utbyggingen med høy utnyttelse av allerede båndlagt areal gir ønsket effekt for destinasjonen i form av flere tilreisende gjester, og økt omsetning. Det sier mye om viktigheten av å ha en klar tanke for hvordan man skal disponere areal. Vi må tåle å bygge mer kompakt og tett på allerede båndlagt areal i framtida, sier daglig leder i Alpinco, Odd Stensrud.

null
DESTINASJONSUTVIKLING: Delegasjonen fra Ap tok turen til Hafjell for å se hvordan reiselivsdestinasjonen har utviklet seg de siste årene. Foto: Alpinco.

Varaordfører i Øyer, Erling Broen i Ap, er tydelig på behovet for framtida.

- Dette området ble bygd opp før OL, eller til OL, nå er vi kommer så langt at vi ser at man må utnytte areal bedre. Kanskje må man rive noe gammelt for å bygge noe nytt og dermed bruke arealet bedre. Det er ikke uten grunn at vi har reist hit i dag for å se hvordan Alpinco har fått det til og det er vår oppgave som kommune å bidra til denne utviklingen sier han.

Bærekraftig

I regjeringens hytteveileder er det fremhevet at utleiesenger og leiligheter bør lokaliseres rundt sentrum eller aktivitetsanlegg, som alpine skidestinasjoner. Dette bør man sette av areal til.

- Det mest bærekraftige vi kan gjøre er å ha mer enheter i utleie og lys i flere vinduer gjennom hele året. Flere privateide enheter kan med fordel legges i utleie, og det bør tenkes delingsmodeller i nye områder. Vi kan ha 2,5 gang så mye senger i utleie uten at det belaster infrastruktur og det må bygges mer. Da kan vi oppnå jevnere belegg i  midtuker, sommer og skuldersesonger, noe som er med på å styrke grunnlaget for flere helårs arbeidsplasser i destinasjonen, sier daglig leder i Alpinco, Odd Stensrud

- Det er bra å spille på de trendene vi nå ser. At folk blir mer vant til å dele hytter, de klarer seg uten til og er mer vant til tanken om også å dele utstyr. Det er veldig fint å se at dere i Alpinco har et så gjennomtenkt forhold til å jevne ut trafikken, tenke helårs og gjøre sommertilbudet enda mer attraktivt. Det handler om å bruke arealet smart, sier Brenna.