Smittevernsregler i Hafjell Bike Park.
Smittevernsregler i Hafjell Bike Park.

Smittevernsregler

Forebyggende tiltak Hafjell Sommer 2020

Hafjell Sommer tar smittevern på høyeste alvor og har utarbeidet noen retningslinjer for årets sesong. Vi har gjort en vurdering av smitterisiko ved alle områder av vår drift. Nedenfor følger en gjennomgang av smitteverntiltak for å kunne gjennomføre sesongen på en forsvarlig måte, og innenfor enhver tids gjeldende regler for smittevern.

Det som ikke nevnes i oversikten er de områder av driften vi ikke mener krever ekstraordinære tiltak annet enn at våre gjester følger generelle retningslinjer gitt av myndighetene. Med dette menes for eksempel sykling i friluft, vandring i fjellet og folks opptreden på parkering og andre fellesområder. 

Salg av heiskort 

 • Hovedregelen er at gjester skal kjøpe sine heiskort på nett. Disse online bestillingene hentes ut på automater som skal ha god informasjon om hygiene, og desinfeksjon tilgjengelig ved hver automat.
 •  Hafjell har automater for heiskortsalg som skal benyttes for salg av heiskort. Ved automatene kommer det til å være avstandsregulering i køen, og håndsprit ved hver automat. Rutiner for hyppig rengjøring av automatene opprettes.
 • Vi vil ha en betjent billettkasse. Denne skal opereres innendørs, og gjestene betjenes gjennom en luke i glassvindu. Denne kassen skal kun benyttes for salg av sesongkort og returer osv.
 • Passering av lesere for billettkontroll ved heisen skjer kontaktløst.

Sykkelutleie og verksted

Sykkelutleie bestilles online

 • All utleie av utstyr skal skje gjennom luker i veggen, slik at kundene står utenfor, og personalet inne i bygningen, på den måten vil vi minimere risiko for smitteoverføring mellom gjester og personal. Vi vil sette inn vinduer som er egnet for dette formålet. I køen på utsiden av bygningen vil det være avstandsregulering, og det skal bygges et forlenget tak slik at gjestene kan stå tørt utenfor lukene. Kun en person av gangen skal motta utstyr fra personalet. Ansatte som jobber med vasking og utstyrsutlevering bruker hansker og skal ikke ta på rent utstyr før det overleveres til kunden.
 • For å unngå kø i sykkelutleien på dager med stor trafikk vil kunder som har forhåndsbestilt sykkel få tildelt tidspunkt for oppmøte i utleien. Gjester som skal leie sykkel vil da bli fordelt utover et gitt tidspunkt for å sikre god flyt, og unngå noen form for kø eller trengsel.
 • Innlevering av utstyr skal skje på samme måte, utendørs og gjennom et egnet vindu. Personalet vasker så alt utstyr umiddelbart. For å tørke alt utstyr før neste dag vil vi anskaffe en byggtørker til bruk på våte dager. Ved å ha alle gjester utenfor bygningen sparer vi mye plass som kan benyttes for vask og tørk av utstyr på forsvarlig måte. 
 • Sykkelverkstedet skal ha en egen inngang, og kunder skal ikke tillates å gå inn. Verkstedpersonalet møter kunden utendørs for å hente deres sykler. Det skal være god plass i verkstedet med 2 separate arbeidsstasjoner og separat verktøy for hver mekaniker. Verkstedpersonalet skal bruke plasthansker, vipps-betaling og en bærbar terminal skal settes opp for utendørs betaling av verkstedtjenester.

Rutiner for håndtering av utleieutstyr

 • Følgende regler skal gjelde for behandling av utleieutstyr på en smittefri måte:

Sykler

 • Alle sykler trilles på plass hver morgen med bruk av engangshansker
 • Overlevering av sykler til gjester skjer via selvbetjening
 • Kunder skal selv vaske syklene før innlevering, såpe vil være tilgjengelig ved vaskestasjon, sammen med grundig beskrivelse av hvordan sykkelen skal vaskes.
 • Ved innlevering skal personalet desinfisere hver sykkel på alle kontaktpunkter. Dvs. håndtak, sete, pedaler.

Hjelmer

 • Ved utlevering skal hver hjelm være desinfisert, og personalet skal bruke hansker ved utlevering av hjelmen.
 • Det skal benyttes engangs hetter i alle hjelmer
 • Ved innlevering skal hver hjelm behandles grundig med desinfiserende middel innvendig og utvendig

Beskyttelsesvest

 • Ved utlevering skal hver beskyttelsesvest være desinfisert, og personalet skal bruke hansker ved overlevering.
 • Ved innlevering skal gjestene henge opp vestene på et stativ utendørs, og hver vest behandles med desinfiserende middel

Knebeskyttere

 • Knebeskyttere vaskes i vaskemaskin mellom hver bruker.

Trøyer

 • Trøyer vaskes i vaskemaskin mellom hver bruker.

Gondol og stolheis

 • Skilter og markering på bakken om avstandsregulering skal være på plass i begge heiser. Franskgjerder eller tilsvarende benyttes for å opprettholde orden i køen, med separate køer for syklister og for gående. 

 • Stolheisen skal kun ta 2 personer om gangen, og man skal sitte i hver sin ende av stolen for å unngå nærkontakt. Personer fra samme husholdning, eller personer i samme reisefølge, kan ta heisen sammen.

 • I gondolen skal man kun kjøre 2 personer om gangen, med unntak av folk fra samme husholdning, eller i samme reisefølge. Påstigning av avstigning av gondolen skjer kontaktløst med automatiske dører
 • I gondolen skal alle vinduer stå åpne for å lufte ut gondolene mest mulig. Kommer noen ned med gondolen skal denne gondolvognen gå tom en runde før noen går inn i den igjen. Samme gjelder for de som står på toppen og skal ned, da skal gondolen være tom på tur opp.
 • Heispersonell skal bruke hansker og holde avstand til gjester så langt det lar seg gjøre. Her vil det være en utfordring med personer som har behov for hjelp med å få sykkelen sin på heisen. Her vil det være lavere terskel for å skru ned farten, slik at for eksempel en far har tid til å hjelpe sitt barn med å få på sykkelen etter han har satt på sin. Om heisføreren likevel må hjelpe til skal sykkelen overrekkes i kontrollerte former.
 • Skilter, beskrivelser og informasjon om dette skal være godt synlig ved påstigning.
 • Gjester skal oppfordres til å beholde hansker på i disse situasjonene, med oppfordring om å berøre minst mulig flater i forbindelse med på- og avstigning av heisene.

Sykkelpatrulje og skadehåndtering

 • Våre sykkelpatruljer har god erfaring med å jobbe med sterilisert utstyr, og skal være ekstra nøye med plasthansker, smittevernutstyr og rengjøring av kjøretøy og skadestue. 

 • Lettere skader skal behandles utendørs der det er mulig.
 • Ekstra munnbind, masker, hansker, desinfisering og sterilt utstyr kjøpes inn.

Arrangementer og folkeansamlinger

 • Arrangementskalender vil nedjusteres både på grunn av smitteforebygging og forberedelsestid. Planlagt innendørs aktivitet og fester utgår. Eventuelle premieutdelinger for sykkelkonkurranser flyttes utendørs, og alle arrangement skal ha en egen tiltaksplan knyttet til smittevern.

 • Ved alle fellesområder (utendørs) skal det settes opp skilt med informasjon om avstandsregler og regler for gruppeansamling

Risikoeliminering

 • Alle gjester informeres om at man ikke skal ta unødvendig risiko, og sykle godt innenfor sitt ferdighetsnivå
 • Stenge alle spesielt risikofylte deler av sykkelparken, og eksponerte elementer. 

Info til gjester

 1. Ikke besøk Hafjell Bike Park dersom du er pålagt karantene eller isolasjon.

 2. Følg generelle råd gitt av helsemyndighetene, og benytt gjerne FHI’s smittevernapp.

 3. Ved bruk av heis skal det maksimalt være 2 personer i hver heis, med unntak av personer fra samme husstand. Behold hansker på og berør så lite flater som mulig.
 4. Det oppfordres til først og fremst å sykle sammen med personer i samme husstand/personer man er trygg på i den nærmeste tiden, og maks 5 personer i gruppe.
 5. Sykler eller annet utstyr bør ikke byttes/lånes, utenom egen husstand, uten grundig rengjøring mellom brukere, spesielt av håndtak og berøringsflater. Sykkelutleien tar dette på alvor og rengjør alt utstyr grundig mellom hver bruker.
 6. Hold avstand til hverandre. Minimum 1 meter ved stillestående og 10 meter ved sykling.Unngå ansamlinger av mennesker. Hold minimum 5 meters avstand til andre grupper på rasteplasser og ved stopp.
 7. Følg med bakover og slipp frem raskere syklister ved å stoppe på sykkelstop eller stikryss. De som kommer bakfra skal også vise hensyn og holde god avstand ved passering.
 8. Ingen «high fives» eller berøringer, men rop gjerne «Jeehaa!» og oppmuntrende ord til hverandre ϑ
 9. Unngå å ta unødvendige sjanser. Sykle innenfor ditt ferdighetsnivå for å unngå å belaste beredskapsfunksjoner og helsevesen.
 10. Hansker og beskyttelsesutstyr anbefales, hjelm er obligatorisk!

Nyt turen, fjellet, stiene, lyngen og ha en smittefri sommer!